เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

           1.ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

           2.แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

          &nbs[...]

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

              จังหวัดสระแก้ว ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิกพร้อมน้ำยา 18 รายการ ตามรายละเอียดแนบ

ขออนมุติเปลี่ยนแปลงแผนและประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

             - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน

             - ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

             - แ[...]

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

           1.ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

           2.แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

          &nbs[...]

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

           แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครุภัณฑ์การแพทย์ งบเงินกู้ ปี 64)