เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

Kick off เปิดคลินิกสูงวัย กายใจแข็งแรง

วันที่ 28 มกราคม 2566 โรงพยาบาลวัฒนานคร ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร และองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร จัดกิจกรรม Kick off เปิดคลินิกสูงวัย กายใจแข็งแรง และมอบของขวัญปีใหม่ 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย โดยมี นางดารารัตน์ โห้วงศ์ รองนายแพทย์สาธา[...]

โรงพยาบาลวัฒนานคร ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.

นายแพทย์สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวัฒนานคร ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.
ให้บริการตรวจรักษาโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยประชาชน
แบ่งเป็น การตรวจรักษาโรค แพทย์แผนไทย ทันตกรร[...]