เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-5
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

    1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบประจำเดือน พฤศจิกายน

     2.สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564

    1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบประจำเดือน พฤศจิกายน

     2.สขร. 1 เดือนมกราคม 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563

    1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบประจำเดือน พฤศจิกายน

     2.สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

     1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบประจำเดือน พฤศจิกายน

     2.สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2563