เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง

 ประกาศจังหวัดสระแก้ว  เรื่อง  ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง โรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จำนวน  7  รายการ ดังนี้
(1) อาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2  ขึ้นทะเบียนหลังลำดับที่ 6    จำนวน  1[...]

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน( สขร 1) เดือน ธันวาคม 2566

             1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์

             2.แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน( สขร 1) เดือน ธันวาคม 256[...]

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566

             1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาติเผยแพร่บนเว็ปไซต์

             2.แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566

  &nbs[...]

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน( สขร 1) เดือน พฤศจิกายน 2566

             1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์

             2.แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน( สขร 1) เดือน พฤศจิกายน 2[...]

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566

             1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาติเผยแพร่บนเว็ปไซต์

             2.แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566

    [...]