เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน( สขร 1) เดือน มีนาคม 2567

               1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์

[...]

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567

             1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาติเผยแพร่บนเว็ปไซต์

             2.แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567

    &nb[...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาตกแต่งภายในอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โดยวิธีคัดเลือก

             ตามที่ โรงพยาบาลวัฒนานคร ได้มีโครงการจ้างเหมาตกแต่งภายในอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โดยวิธีคัดเลือก ตามรายละอียดแนบท้าย

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน( สขร 1) เดือน กุมภาพันธ์ 2567

             1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์

             2.แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน( สขร 1) เดือน กุมภาพันธ์ [...]

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567

             1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาติเผยแพร่บนเว็ปไซต์

             2.แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567

  &[...]