เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิกพร้อมน้ำยา

              ตาม ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิกพร้อมน้ำยา 18 รายการ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคารห้องพัก โดยวิธีคัดเลือก

            ตามที่ โรงพยาบาลวัฒนานคร ได้มีโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารห้องพัก โดยวิธีคัดเลือก นั้น ตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศประกวดราคาซื่อเช่าเครื่องตวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิกพร้อมน้ำยา 18 รายการ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

              จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเช่าเครื่องตวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิกพร้อมน้ำยา 18 รายการ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคางานซื้อในการป[...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงพยาบาลวัฒนานคร สาขาแพทย์แผนไทย

             ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เีรื่องประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงพยาบาลวัฒนานคร สาขาแพทย์แผนไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดร[...]

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงพยาบาลวัฒนานคร

               ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เีรื่องประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตโรงพยาบาลวัฒนานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประก[...]