เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

Kick off เปิดคลินิกสูงวัย กายใจแข็งแรง

วันที่ 28 มกราคม 2566 โรงพยาบาลวัฒนานคร ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร และองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร จัดกิจกรรม Kick off เปิดคลินิกสูงวัย กายใจแข็งแรง และมอบของขวัญปีใหม่ 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย โดยมี นางดารารัตน์ โห้วงศ์ รองนายแพทย์สาธา[...]

โรงพยาบาลวัฒนานคร ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.

นายแพทย์สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวัฒนานคร ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.
ให้บริการตรวจรักษาโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยประชาชน
แบ่งเป็น การตรวจรักษาโรค แพทย์แผนไทย ทันตกรร[...]

ประกาศประกวดราคาซื่อเช่าเครื่องตวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิกพร้อมน้ำยา 18 รายการ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

              จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเช่าเครื่องตวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิกพร้อมน้ำยา 18 รายการ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคางานซื้อในการป[...]

MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

1. คำสั่ง / ประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทาง

             1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง/ประกาศ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

  [...]

MOIT 2 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นปัจจุบัน

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

             1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หม[...]