เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

ให้การต้อนรับเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

โรงพยาบาลวัฒนานคร ให้การต้อนรับเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

พลอากาศโท วรงค์ ลาภานันต์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และคณะ

ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายแพทย์สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยา[...]

Kick off เปิดคลินิกสูงวัย กายใจแข็งแรง

วันที่ 28 มกราคม 2566 โรงพยาบาลวัฒนานคร ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร และองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร จัดกิจกรรม Kick off เปิดคลินิกสูงวัย กายใจแข็งแรง และมอบของขวัญปีใหม่ 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย โดยมี นางดารารัตน์ โห้วงศ์ รองนายแพทย์สาธา[...]

โรงพยาบาลวัฒนานคร ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.

นายแพทย์สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวัฒนานคร ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.
ให้บริการตรวจรักษาโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยประชาชน
แบ่งเป็น การตรวจรักษาโรค แพทย์แผนไทย ทันตกรร[...]

นพ.สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ ได้รับคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดสระแก้ว

นพ.สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ได้รับคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2564

รพ.วัฒนานคร รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย

8 กค.65 เวลา 13.00 น.  ขอแสดงความยินดีกับ นพ.สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัฒนานคร รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ประจำปี 2565 (ประเ[...]