เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

นพ.สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ ได้รับคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดสระแก้ว

นพ.สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ได้รับคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2564

รพ.วัฒนานคร รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย

8 กค.65 เวลา 13.00 น.  ขอแสดงความยินดีกับ นพ.สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัฒนานคร รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ประจำปี 2565 (ประเ[...]

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
โดยพบการติดในหลายประเทศทั่วโลก และมีการแพร่กระจายจากคนสู่คนภายในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยแล้ว
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรากา[...]