เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

ร่างประกาศจังหวัดสระแก้ว ประกวดราคาซื้อเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิกพร้อมน้ำยา 18 รายการ จำนวน 1 ครื่อง

            จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิกพร้อมน้ำยา 18 รายการ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding) ตามรายการแนบท้าย

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565

             1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาติเผยแพร่บนเว็ปไซต์

             2.แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

  &nbs[...]

แบบสรุปผลการจัดหา (แบบ สขร.1) เดือนธันวาคม 2565

             1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์

             2.แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน( สขร 1) ไตรมาส 1 (ธ.[...]

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงพยาบาลวัฒนานคร สาขาแพทย์แผนไทย

              จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงพยาบาลวัฒนานคร สาขาแพทย์แผนไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงพยาบาลวัฒนานคร

               จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงพยาบาลวัฒนานคร สาขาแพทย์แผนไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็[...]