เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

       1.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

       2.สรุปผลการดำเนินการในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

       3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้[...]

แบบสรุปผลการจัดหา (แบบ สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2564

       1.แบบสรุปผลการจัดหา (แบบ สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2564

       2.แบบ สขร.1 รอบเดือนพฤศจิกายน 2564

       3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต[...]

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564

       1.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564

       2.สรุปผลการดำเนินการในรอบเดือนตุลาคม 2564

       3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์[...]

แบบสรุปผลการจัดหา (แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม 2564

       1.แบบสรุปผลการจัดหา (แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม 2564

       2.แบบ สขร.1 รอบเดือนตุลาคม 2564

       3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2564

       1.ขออนุมัติแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564

       2.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564

       3.แบบฟอร์มกา[...]