เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน


เอกสาร/หลักฐาน คือ

             7.มีบันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามการรายงานรับเรื่องร้องเรียน      

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

             1.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลลง Web site

             2.มีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

Read Comments