เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


             1.ดัชนีความโปร่งใส   

             2.ภาพถ่ายหน้าจอแสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบสารสนเทศเครือข่ายของกรมบัญชีกลางในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  (วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป)                                          

             3.ภาพถ่ายหน้าจอแสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบสารสนเทศเครือข่ายของกรมบัญชีกลางในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (วงเงินสูงสุด)                                                                                                       

Read Comments