เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 2)


           1.มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2562  และขออนุญาตเผยแพร่บนเวปไซต์

           2.มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2563  และขออนุญาตเผยแพร่บนเวปไซต์

           3.มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2563  และขออนุญาตเผยแพร่บนเวปไซต์

Read Comments