เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ไตรมาส 2)


            1.มีการขออนุญาตเผยแพร่เอกสารทางเว็ปไซต์โรงพยาบาลวัฒนานคร

            2.มีหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ข้อมูลของกรมบัญชีกลาง ในการจัดซื้อโทรศัพท์บ้าน   ไร้สาย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงิน  5,196  บาท  (วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป)

            3.มีหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ข้อมูลของกรมบัญชีกลาง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงิน  60,100  บาท  (วงเงินสูงสุด)             

Read Comments