เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (ไตรมาส 2)


             1.มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม  2562 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์                           .

             2.มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมกราคม  2563 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์                           .

             3.มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2563 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์                           .

Read Comments