เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้


            1.ขั้นตอนกระบวนการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน

             2.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Read Comments