เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)


เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
โดยพบการติดในหลายประเทศทั่วโลก และมีการแพร่กระจายจากคนสู่คนภายในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยแล้ว
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตราการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
เพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้ออย่างรวดเร็ว

โรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ได้ออกประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVD-19)
ของโรงพยาบาลวัฒนานคร ให้สอดคล้องรับกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
1. โรงพยาบาลกำหนดทางเข้ารับบริการทางเดียว ขอความร่วมมือให้เข้ารับบริการทางอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินเพื่อรับการตรวจคัดกรองทุกคน หากท่านใดไม่ผ่านจุดคัดกรองจะไม่ได้รับบริการ
2. ขอความร่วมมือสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยก่อนเข้าโรงพยาบาลวัฒนานคร
3. งดบริการใช้ลิฟต์ อนุญาตเฉพาะผู้ปวยรถข็นนอน รถเข็นนั่งเท่านั้น
4. กรุณายืนรอรับบริการตามเครื่องหมายที่กำหนดในแผนกต่าง ๆ และนั่งรอตรวจตามพื้นที่ที่กำหนด
5. ขอความร่มมืองดเยี่ยมผู้ป่วย แนะนำให้ญาติเยี่ยมผู้ป่วยทางโทรศัพท์และจำกัดจำนวนผู้เฝ้าไข้ได้เท่าที่จำเป็น
6. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปรับการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยเป็นระยะวลา 6 เดือน และให้รับยาที่บ้านตามโครงการ ยาหมอวัฒนา ส่งมาถึงบ้าน
7. การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพต่งด้าว ขายประกันสุภาพประเภท 6 เดือน และ 1 ปี เท่านั้น
8. โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัฒนานคร งดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์

 

Read Comments