เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

นพ.สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ ได้รับคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดสระแก้ว


นพ.สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ได้รับคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2564

Read Comments