เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

โรงพยาบาลวัฒนานคร ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.


นายแพทย์สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวัฒนานคร ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.
ให้บริการตรวจรักษาโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยประชาชน
แบ่งเป็น การตรวจรักษาโรค แพทย์แผนไทย ทันตกรรม บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
และบริการตัดผม ณ ศาลากลางบ้านหนองขาม ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

Read Comments