เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

 • ติดต่อเรา

  037-261772-4
 • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

  อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
 • เปิดบริการทุกวัน

  ตลอด 24 ชม.

ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ๑ หลัง


ด้วยจังหวัดสระแก้ว ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร  สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร  อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

  Read Comments