เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง


       เอกสาร/หลักฐาน คือ

               1.มีแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบ                                            

              2.มีขออนุมัติแผน                                                                                      

        เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

             1.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลลง Web site

Read Comments