เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566

งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566

งบแสดงฐานะทางการเงิน         ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

งบแสดงผลการดำเนินงาน        ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 25[...]