เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

          1.. MOIT 4 ข้อ1(1) ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

          2. MOIT 4 ข้อ 1(2) ขอส่งแผนงบประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง และรับ-จ่าย จร[...]