เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

5.มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.มีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

          1.มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

          1.ม[...]