เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี


เอกสาร/หลักฐาน คือ

              1.มีบันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี       

              2.มีผลการกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

              1.มีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

Read Comments