เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข้อง


เอกสาร/หลักฐาน คือ

     1.มีบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานและขออนุญาตเผยแพร่ให้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์

     2.มีรายงานผลการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานเพื่อปลูกฝั่งค่านิยม

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

     1.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลลง Web site

Read Comments