เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2565


          1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาติเผยแพร่บนเว็ปไซต์

          2.แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

          3.แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน

Read Comments