เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน


เอกสาร/หลักฐาน คือ

     1.มีบันทึกอนุมัติจัดโครงการ                                                                        

     2.มีโครงการกิจกรรม                                                                      

     3.มีรูปกิจกรรม                                                                                         ..                        

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

     1.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลลง Web site

Read Comments